Niewłaściwe warunki uprawowe
piątek, 10 grudnia 2021

Różaneczniki, azalie i borówka amerykańska to rośliny wymagające do właściwej wegetacji kwaśnego pH podłoża (w przedziale 3,5 - 4,5), przepuszczalnej gleby oraz odpowiednich stosunków pierwiastków w glebie. Najważniejsze z nich to azot, fosfor i potas, których stosunek powinien wynosić 3:2:1. Niewłaściwe proporcje pierwiastków mogą uniemożliwić roślinie pobieranie substancji pokarmowych z gleby a tym samym prowadzić do problemów uprawowych.

Zbyt wysokie pH gleby może powodować szereg objawów fizjologicznych. Jednym z nich jest chloroza. Więcej na ten temat :https://www.rhododendron.pl/wydarzenie/niewlasciwe...

Innymi objawami jakie mogą pojawić się na liściach krzewów rosnących w niewłaściwym podłożu są: żółknięcie, zwijanie, zamieranie brzegów, przedwczesne opadanie, przebarwianie, więdnięcie.


Przed posadzeniem krzewów, należy zatem zadbać o właściwe przygotowanie podłoża. Powinno ono być przepuszczalne, kwaśne oraz zawierać odpowiednie proporcje pierwiastków. Najlepiej do tego celu nadaje się kwaśny torf. Przy sadzeniu borówki amerykańskiej można mieszać go z trocinami, korą drzew iglastych lub stosować domieszki innego podłoża. Różaneczniki i azalie są bardziej wymagające i najlepiej będą się czuły w czystym torfie.

Więcej na temat sadzenia: https://www.rhododendron.pl/wydarzenie/sadzenie


Aby sprawdzić, czy podłoże w którym posadziliśmy nasze krzewy jest właściwe można wykopać roślinę i zobaczyć, czy korzenie przerastają glebę, w której zostały posadzone - jeżeli nie, zapewne powinniśmy wymienić podłoże. Do zmierzenia pH gleby można wykorzystać łatwo dostępne na rynku glebowe mierniki pH.

Laboratoryjna analiza gleby pozwala natomiast dokładnie stwierdzić, co jest źródłem problemów uprawowych związanych z podłożem. Na zdjęciach prezentujemy przykładowy wynik takiej analizy, który wskazuje na zbyt wysokie pH oraz niewłaściwe stosunki pierwiastków. Prezentujemy również zdjęcie krzewu borówki amerykańskiej, która rosła w tej glebie (korzenie nie przerastają podłoża, liście czerwienieją).

W takim przypadku jedyną radą jest wykopanie krzewów, powiększenie dołka w którym rosły, uzupełnienie go świeżym, czystym torfem i ponowne posadzenie rośliny.

W przypadku starych krzewów, torf w którym zostały pierwotnie posadzone ulega 'zużyciu' (z czasem rośnie zasolenie i pH). Dlatego warto ściółkować stare krzewy świeżym torfem (wysypujemy go pod rośliną). Dzięki temu ponownie zakwasimy glebę, płytki system korzeniowy zacznie przerastać nowe podłoże i kondycja roślin ulegnie poprawie.


Zdjęcia prezentowane w artykule zostały do nas nadesłane i są publikowane za zgodą autorów.Kontakt

przewiń do góry